Pensioenoverzicht

Pensioenoverzicht voor IBMers

Ieder jaar rond april ontvangt u van ons een pensioenoverzicht. Hierop staat hoe het inkomen uit uw IBM-pensioen eruit ziet wanneer u met pensioen gaat, arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Ook vindt u hier de factor A voor uw belastingaangifte. Het pensioenoverzicht geeft u een beeld van het pensioen dat u ongeveer krijgt. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Alle verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Het wordt daarom ook wel het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) genoemd.

Als uw pensioen bij IBM uit twee verschillende soorten bestaat,Defined Benefit (DB) en Defined Contribution (DC) ontvangt u twee pensioenoverzichten: één voor elke soort pensioen.

Pensioenoverzicht voor oud- en ex-IBMers

Gepensioneerde IBMers ontvangen hun pensioenoverzicht in februari. Ex-werknemers krijgen elk jaar een opgave rond april. 

Nieuw: pensioenoverzicht voor ex-partners van IBMers

Bent u gescheiden? Dan ontvangt uw ex een eigen pensioenoverzicht. Hierop staat hoeveel pensioen hij/zij krijgt als u overlijdt en hoeveel het verevende pensioen is. 

Iedereen met een DC-kapitaal

U kunt uw jaarlijkse DC-pensioenoverzicht ook online bekijken in de SPIN Beleggingstool. Ook krijgt u in april een overzicht van de waardeontwikkeling van uw DC-kapitaal in het afgelopen jaar. Hierop staat geen informatie over uw toekomstige pensioen; alleen over de waarde van uw DC-kapitaal in een bepaald jaar.