Over de Planner

Wat kunt u met de Planner?

Met de PensioenPlanner kunt u allerlei situaties simuleren en standaardwaarden aanpassen, zoals:

- Eerder met pensioen (standaard op uw AOW-leeftijd)

- Hoog-Laag of Laag-Hoog pensioen (standaard geen van deze opties)

- Ouderdomspensioen en partnerpensioen uitruilen (standaard staat de uitruil op 70%)

- Carrièrepad (salarisontwikkeling staat standaard op 0%)

- Growth-Driven Profit (GDP)-percentage (staat standaard op 0%)

Let op, de hoogte van uw pensioen is een inschatting!

De Planner geeft een zo realistisch mogelijke inschatting van de waarde van uw pensioen. Om dat te kunnen, werkt de Planner met aannames en rekenmethodes die wij regelmatig aanpassen aan veranderende omstandigheden. 

Planner versus uw jaarlijkse pensioenoverzicht

De Planner geeft een iets andere inschatting van uw pensioen dan de bedragen die op uw jaarlijkse pensioenoverzicht staan. Dit komt omdat wij voor het jaaroverzicht met een aantal wettelijk verplichte aannames moeten rekenen. Deze zijn anders dan de aannames die we in de Planner gebruiken. De Planner geeft een wat realistischer beeld. 

Popups met toelichting

Voor meer informatie over termen of functies in de Planner, klikt u rechts of links met uw muis op zo'n term en houdt u de muis ingedrukt. In de popup die verschijnt, vind u een toelichting. Ook de afzonderlijke pensioenbedragen (AOW, DB-pensioen en DC-kapitaal) kunt u zo zichtbaar maken.