over SPIN

SPIN staat voor Stichting Pensioenfonds IBM Nederland. Wij voeren pensioenregelingen uit voor zo’n 15.000 mensen die bij IBM werken of gewerkt hebben. Om dat te kunnen, beheren wij een vermogen van ca. 4 miljard euro. Wij zijn daarmee een van de middelgrote pensioenfondsen in Nederland.

Wat doen wij?

Onze taak is het uitvoeren van de pensioenregelingen van IBM en enkele aan IBM verbonden ondernemingen. Een deel van de pensioenregelingen is gericht op het opbouwen en ontvangen van een pensioenuitkering van SPIN. Dit zijn de DB-regelingen. Een ander deel is er op gericht dat deelnemers bij SPIN een eigen kapitaal opbouwen. Daarmee kunnen ze op de pensioendatum buiten SPIN (bij een verzekeraar) een uitkering inkopen. Dit zijn de DC-regelingen.

Voor alle regelingen hebben wij met IBM een gedegen financiering afgesproken. Op het door premies en rendementen gevormde vermogen voeren wij een solide beleggingsbeleid. Voor het uitvoeren van onze taken beschikken wij over een zeer ervaren administratie. Om onze bedrijfsvoering transparant en veilig uit te voeren maken wij werk van heldere communicatie en een goede risicobeheersing.

Ontwikkelingen volgen

Net als vele andere pensioenuitvoerders heeft ook SPIN te maken met veel externe ontwikkelingen. Die kunnen economisch van aard zijn, maar ook te maken hebben met nieuwe wetgeving en regels van de toezichthouders zoals DNB. Hierover communiceren wij regelmatig via deze website (kijk onder Nieuws) en gedrukt nieuws zoals de SPIN.FO.