Beleid & speerpunten

Bij het uitvoeren van de pensioenregelingen van IBM besteden wij als pensioenfonds aandacht aan een aantal specifieke onderwerpen. We moeten uiteraard voldoen aan de Pensioenwet en we geven gehoor aan de richtlijnen die onze toezichthouders DNB en AFM voorschrijven. Daarnaast hebben wij een intern programma om risico's te beheersen.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Net als vele andere pensioenuitvoerders heeft ook SPIN te maken met veel externe ontwikkelingen. Die kunnen economisch zijn, maar ook nieuwe wetgeving en regels van de toezichthouders zoals DNB. Hierover communiceren wij regelmatig via deze website (kijk onder Nieuws) en gedrukt nieuws zoals de SPIN.FO. 

Verantwoord beleggen
Sinds 2009 zijn we actief aan de slag gegaan op het gebied van verantwoord beleggen. Hiermee sluiten we aan bij de positieve benadering van IBM  op het gebied van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieubeleid. 

Jaarlijkse toeslag
Wij proberen de DB-pensioenen en de pensioenuitkeringen ieder jaar gedeeltelijk mee te laten stijgen met de prijzen. Meer over ons toeslagbeleid

Goed Pensioenfondsbestuur
Het SPIN-bestuur is ingericht volgens een one tier-model. Het voordeel van dit model is dat de bestuursorganisatie efficiënt is ingericht en deskundigheid op verschillende gebieden wordt gebundeld.