Verantwoord beleggen

Als onderneming heeft IBM een actief, zelfs trendsettend, maatschappelijk en milieubeleid. IBM Corporation onderschrijft  de criteria die zijn gesteld door de UN Global Compact. Hieronder valt een aantal wereldwijd erkende verdragen op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden, milieu & ontwikkeling en corruptie.

Beleid
Het beleid van SPIN sluit aan op dat van IBM. Wij doen dit niet trendsettend, zoals IBM, maar volgend. Bij het beleggen van de pensioengelden zijn de financiële belangen van de deelnemers uiteraard van groot belang. Maar we kijken niet alleen naar de opbrengst van de beleggingen; we kijken tegelijkertijd ook naar de gevolgen van ons beleggen voor maatschappij en milieu.

Wat SPIN doet aan verantwoord beleggen
Als institutioneel belegger willen we onze positie gebruiken om processen te beïnvloeden. Het doel is dat bedrijven waarin wij beleggen op korte en op lange termijn tot betere prestaties zullen komen. En dat ze bewust omgaan met duurzame factoren en dit een integraal onderdeel van hun beleid maken.

Uitvoering
Ons beleid heeft tot de volgende acties geleid.

  • We betrekken duurzaamheidscriteria in de selectieprocedure voor nieuwe vermogensbeheerders en beleggingen. En in de discussie met en rapportage door huidige vermogensbeheerders.
  • We laten onze stem horen op aandeelhoudersvergaderingen. Dat kunnen we niet zelf. Daarom hebben we een gespecialiseerde partij, ISS, ingehuurd. Deze partij stemt namens ons op basis van  criteria die op ons beleid aansluiten.
  • Onlangs hebben we de partij Hermes ingehuurd die namens ons bedrijven kan aanspreken op hun gedrag op de door ons onderschreven criteria voor verantwoord beleggen. Dit heet engagement.
  • We onderzoeken in hoeverre duurzame beleggingsproducten aan onze portefeuille toegevoegd kunnen worden. Die moeten uiteraard wel voldoen aan de algemene eisen voor liquiditeit, rendement en risico. Denk hierbij aan producten als microkredieten en technologie die bijdraagt aan een schoner milieu en/of energiebesparing.