Invloed uitoefenen via engagement

Engagement is het aanspreken van ondernemingen op afgesproken criteria over verantwoord beleggen. De criteria zijn gebaseerd op erkende principes en verdragen van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten, milieu, werkomstandigheden, anti-corruptie en verantwoord beleggen en besturen.

Logo Hermes Voor de uitvoering van de engagement hebben we de gespecialiseerde partij Hermes (ook wel afgekort EOS: Hermes Equity Ownership Services) ingehuurd. Hermes let erop dat de ondernemingen waarin wij beleggen, zich houden aan de principes. Zodra ze vernemen dat er (wellicht) problemen zijn bij een onderneming, gaan ze na of hun klanten in die onderneming beleggen. Als dat het geval is, gaat Hermes praten met de onderneming. Hoe meer grote beleggers zich hebben aangesloten bij Hermes,  hoe meer invloed ze op deze manier kunnen uitoefenen.

De dialoog aangaan kan erg gevoelig liggen. Het gebeurt meestal niet in de openbaarheid, zodat een onderneming voldoende gelegenheid heeft om te reageren op de engagement. En om orde op zaken te stellen, zonder reputatieschade of gezichtsverlies. Soms zijn er grote cultuurverschillen, en soms is een langere tijd nodig om een onderneming tot actie te bewegen. Het kan om grote ondernemingen gaan waarin complexe belangenafwegingen moeten worden gemaakt, vandaar deze voorzichtigheid en terughoudendheid.

Vanaf 1 november 2010 is Hermes namens ons actief. Elk kwartaal brengen ze verslag uit. 

Via onze nieuwsberichten houden we u op de hoogte van de activiteiten.