Wouter van Eechoud

Wouter groot
Rol:
Directeur en uitvoerend bestuurslid sinds mei 2016

Begrijpelijke en efficiënte oudedagsvoorziening is ons uitgangspunt.

Op deze plek geen verhaal over de grote vragen die leven in de pensioensector – en die zijn er! We hebben als SPIN een goede uitgangspositie maar ook wij zullen elke dag ons bestaansrecht opnieuw moeten bewijzen: een begrijpelijke en efficiënte oudedagsvoorziening voor (oud-)medewerkers van IBM en haar gepensioneerden.

Begrijpelijk, dat betekent duidelijk over wat deelnemers kunnen verwachten en welke zekerheid we wel of niet kunnen bieden. Efficiëntie vereist goed nadenken waar we het geld van onze deelnemers en sponsor aan besteden om onze (DB- en DC-)deelnemers de best mogelijke pensioendeal te kunnen bieden gegeven de door sociale partners afgesproken regeling.