Lucien Gielissen

Gielissen
Rol:
Adjunct-directeur en uitvoerend bestuurslid sinds 2012

Er gebeurt veel in de pensioenwereld en een goed pensioen is van groot belang voor de deelnemers. Zonder het nemen van risico´s kan SPIN  geen goed pensioen voor de deelnemers opbouwen. Deze risico´s moeten echter wel goed beheerst worden.

Sinds 1 augustus werk ik bij SPIN en heb ik SPIN leren kennen als een zeer open en professionele organisatie. Pensioenen hebben al jaren mijn grote belangstelling. Er gebeurt veel in de pensioenwereld en een goed pensioen is van groot belang voor de deelnemers. Zonder het nemen van risico´s kan SPIN  geen goed pensioen voor de deelnemers opbouwen. Deze risico´s moeten echter wel goed beheerst worden. De beheersing van deze risico´s is één van mijn aandachtsgebieden. Dit geldt voor de DB-regeling maar zeker ook voor de DC-regeling, waar ik zelf ook in zit. Naast het risicomanagement houd ik mij bij SPIN bezig met alle financiële zaken en diverse projecten.