Rinus Verloop

Rinus groot
Rol:
Bestuurslid op voordracht van de pensioengerechtigden - lid sinds maart 2016

De komende jaren komen vele uitdagingen op ons af. De discussie over de flexibilisering, maar ook de aanhoudende zeer lage rente stelt de pensioenwereld voor lastige uitdagingen. Het is de taak van het bestuur om de consequenties hiervan op een begrijpelijke en gestructureerde manier voor het voetlicht te brengen. 

Ik voel het als een eer en verantwoordelijkheid om op voordracht van de vereniging van gepensioneerden (GBC) de verantwoordelijke taak van bestuurslid op mij te nemen.  

Mijn jarenlange ervaring als uitvoerend bestuurder bij SPIN komt zeker van pas in mijn bestuursfunctie. 

Een goede belangenafweging is de essentie bij de te nemen beslissingen. De gepensioneerden kunnen rekenen op mijn inzet en verdediging van hun belangen. Bovenal is de algemene gezondheid van SPIN een prioriteit, die is immers in het belang van alle belanghebbenden bij het fonds. Ik vind verder een goede samenwerking met de andere bestuursleden zeer belangrijk om tot een zo goed mogelijke afweging en resultaat te komen voor SPIN.

De komende jaren komen vele uitdagingen op ons af. De discussie over de flexibilisering, maar ook de aanhoudende zeer lage rente stelt de pensioenwereld voor lastige uitdagingen. Het is de taak van het bestuur om de consequenties hiervan op een begrijpelijke en gestructureerde manier voor het voetlicht te brengen. 

Aandachtsgebieden: 

  • Beleggingsbeleid en vermogensbeheer
  • Financiele verslaglegging (jaarverslag, accoutants- en actuarisverslag, budget)
  • Fondsdocumentatie (Uitvoeringsovereenkomst, ABTN, Statuten)
  • Contactpersoon GBC

Email: r.verloop@planet.nl