Joep Wijffels

wijffels
Rol:
Secretaris, benoemd door GOR, in bestuur sinds 2006

Mijn focus is erop gericht om de pensioentoezeggingen van de SPIN ‘klanten’ (gepensioneerden, ex-werknemers en werkenden) na te komen, het fonds professioneel en evenwichtig te besturen en tevens de SPIN organisatie kwalitatief hoogstaand te houden.

In 1997 werd mijn belangstelling voor pensioenen 'gewekt' toen ik commerciëel direct betrokken was bij een bedrijfsovername door IBM. De uiteindelijk te betalen prijs voor dat bedrijf was afhankelijk van hun pensioenregeling en de opgebouwde waarde daarin.

Eind 2003 zocht de commissie Pensioenen van de GOR nieuwe leden en ik ben toen verkozen. Hierna ben ik via een kandidaatstelling voor het bestuur begin 2006 (na in het onderhandelingsteam voor de wijzigingen van de pensioenregelingen te hebben gezeten) verkozen door de GOR als bestuurslid en secretaris van het bestuur.

Sinds 2006 heeft het fonds een forse professionaliseringsslag doorgemaakt. Het besturen van een pensioenfonds is uitdagender en complexer geworden, zowel door de materie zelf als door de sterk aangescherpte en in rap tempo wijzigende externe regelgeving. Het bestuur als geheel is in die tijd een hecht en evenwichtig team geworden dat discussies niet schuwt en elkaar scherp houdt.
Mijn focus is erop gericht om de pensioentoezeggingen van de SPIN ‘klanten’ (gepensioneerden, ex-werknemers en werkenden) na te komen, het fonds professioneel en evenwichtig te besturen en tevens de SPIN organisatie kwalitatief hoogstaand te houden.

Inmiddels werk ik ruim 30 jaar voor IBM. Voornamenlijk als Client Manager (S&D en Services) en sinds 9 jaar bij Softwaregroup, o.a. als Software Account Manager.

Voor mijn werk bij het SPIN heb ik een officiële vrijstelling van 1 dag per week; ik doe dit werk met veel plezier!

Toezichtgebieden: goed pensioenfondsbestuur, pensioenwet/pensioenreglementen, juridische zaken en geschillencommissie. 

Contact: joep.wijffels@nl.ibm.com