Leen den Bakker

Den Bakker
Rol:
Bestuurslid, benoemd door IBM, in bestuur sinds 2008

Een evenwichtige belangenbehartiging is belangrijk in alles wat we besluiten. Juist nu de pensioendiscussie niet alleen gaat over betaalbaarheid, maar ook over solidariteit tussen de verschillende generaties.

Pensioen is inmiddels een maatschappelijk thema geworden en met het nieuwe pensioenakkoord zal de discussie zeker nog niet afgelopen zijn. Het gaat niet alleen over het beschermen van ons Nederlandse pensioenvermogen, maar ook over de toekomstbestendigheid en solidariteit van de generaties. Helaas hebben nog te weinig Nederlanders een goed beeld van hun toekomstige financiële situatie. Ook wordt de pensioenwereld gedomineerd door mannen en zouden ook vrouwen veel meer moeten participeren. Bovenal is evenwichtige belangenbehartiging zeer belangrijk in alle besluiten die we nemen.

Benoemd door: IBM
Toezichtgebieden: risicobeleid, uitbestedingen, interne controle en compliance, Pension Fund Governance, jaarverslag incl. accountants-/actuarisverslag
Contact: leen.den.bakker@nl.ibm.com