Martin Hus

martin hus 128
Rol:
Bestuurslid namens IBM, sinds 1 november 2014

Ik denk graag na over de manier waarop je complexe informatie over bijvoorbeeld pensioenreglementen helder overbrengt.

“In 1995 was ik betrokken bij de oprichting van SPIN waardoor ik er een bijzondere relatie mee heb. Ik vind het dan ook eervol bestuurslid te zijn. Daarnaast ben ik blij dat communicatie in mijn portefeuille zit. Ik denk namelijk graag na over de manier waarop je complexe informatie over bijvoorbeeld pensioenreglementen helder overbrengt.”