Verantwoording

Het Bestuur van SPIN legt ieder jaar verantwoording af over zijn beleid en de uitvoering van het beleid. Dat doet het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan.  Hierin zitten deelnemers aan de pensioenregeling, mensen die een IBM-pensioen ontvangen en vertegenwoordigers vanuit de werkgever.

Het Bestuur van SPIN vraagt het Verantwoordingsorgaan een oordeel te geven over zaken zoals:

 • Het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie
 • Het door het bestuur uitgevoerde beleid
 • De beleidskeuzes voor de toekomst

Het Verantwoordingsorgaan kan ook vooraf advies geven over onderwerpen zoals:

 • Beloningsbeleid
 • Vorm en inrichting intern toezicht
 • Interne klachten- en geschillenprocedure
 • Communicatie- en voorlichtingsbeleid
 • Gehele of gedeeltelijke overdracht van verplichtingen
 • Liquidatie, fusie of splitsing

Verkiezingen

Iedere 3 jaar houden we verkiezingen om nieuwe leden te werven namens de deelnemers en de pensioengerechtigden. Dit jaar houden we weer verkiezingen. Wilt u weten of u een geschikte kandidaat bent? Kijk dan in onze competentievisie.

Leden

Namens de werknemers:

 • Ruud Nijhuis (voorzitter)
 • Ted Leyen (vice-voorzitter)
 • Marcel Vonk
 • Menno Vreeken

Namens de pensioengerechtigden:

 • Jan Diekmeijer
 • Theo Guinau
 • Paul Strucks (vice-secretaris)
 • Jan Wassenaar (secretaris)

Namens IBM:

 • Anne Nout
 • Janneke Petrie
 • Alex Silvis
 • Betty Spiele