Fondsdocumenten

Welke afspraken hebben IBM en wij gemaakt over het uitvoeren van de pensioenregelingen? U leest het in de uitvoeringsovereenkomst en het hoofdlijnenakkoord.

Statuten van SPIN

Hoe gaan wij om met de beleggingen? U vindt het in deze verklaring over beleggingsbeginselen.

Stijgt uw pensioen mee met de prijzen? Lees op deze pagina meer over ons toeslagbeleid.

Welke kosten maken wij om uw pensioenregeling uit te voeren? U leest het hier.

Bent u het niet eens met gang van zaken? Lees hier verder over klachten en geschillen.

Wat gebeurt er in het geval van een crisis? Lees het op deze pagina.

Het jaarverslag vindt u hier.