01 juli 2016

Wat betekent de Brexit voor uw IBM-pensioen?

Op 23 juni kozen de Britten er in een referendum voor om de Europese Unie te verlaten. De markten reageerden de eerste dagen met stevige dalingen in rente en aandelenkoersen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor uw IBM-pensioen? De gevolgen hebben zich vooralsnog beperkt tot de beleggingen. Bij de beleggingsportefeuille voor de DB-pensioenen is de impact tot nu toe beperkt gebleven tot een verlies van enkele procenten. De DC-kapitalen hebben te maken met gemengde gevolgen. Dit is afhankelijk van het beleggingsprofiel waarin u belegt en natuurlijk de resterende tijd tot uw pensioendatum. Bij SPIN houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht er nieuws zijn dan zullen we u op de hoogte houden. 

Hoe staan de zaken er nu voor?
Inmiddels lijkt de eerste turbulentie wat geweken. De markten zijn enigszins gestabiliseerd met iets herstelde aandelenkoersen en rentes. Maar zolang de onduidelijkheid blijft kunnen we erop rekenen dat de markten nerveus zullen reageren op de verschillende berichten. Die onzekerheid gaat de komende maanden en mogelijk nog langer niet veranderen.

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen tot nu toe?
De voor de DB-regeling zo belangrijke dekkingsgraad is met een enkele punten gedaald. Hiermee zijn we dichterbij de wettelijke grenzen voor een tekort gekomen, maar nog op redelijk veilige afstand gebleven. Omdat onze dekkingsgraad op een gezond peil stond, kunnen we wel tegen een stootje. Bovendien voeren we een beleggingsbeleid waarin beperkt risico wordt genomen, zo dekken wij het risico op Britse ponden en op rentedalingen grotendeels af. Mede daardoor is de impact voor SPIN relatief beperkt gebleven.

De impact op het pensioenkapitaal in de DC-regeling is minder gemakkelijk te geven: de gevolgen van de beursschommelingen zijn vooral afhankelijk van uw gekozen beleggingsprofiel en uw leeftijd. De aandelenkoersen zijn gedaald en de waarde van obligaties is gestegen. De daling bedraagt gemiddeld genomen enkele procenten.

Beleggen: risico’s horen erbij 
Wij beleggen uw pensioengeld om rendement te halen. Dat rendement is nodig om nu en straks de pensioenen uit te kunnen betalen (DB-pensioenen). En in het geval van de DC-kapitalen moet u natuurlijk straks genoeg kapitaal hebben opgebouwd om er een goed pensioen mee in te kunnen kopen. Bij beleggen horen ook risico’s. Daarom is het beheersen van de risico’s één van de allerbelangrijkste prioriteiten van het SPIN-bestuur. Ons devies is: streven naar een goed verwacht rendement, tegen een acceptabel risico. De Britse keuze zal in de komende periode leiden tot toegenomen onzekerheid. Wij doen ons uiterste best om de gevolgen van de Brexit en andere ontwikkelingen voor uw pensioen te beperken. We volgen de gebeurtenissen actief en zullen u op de hoogte houden als dat nodig is.