11 oktober 2016

Update verantwoord beleggen eerste halfjaar

Wij hechten waarde aan het bevorderen van duurzaamheid bij de industrieën waarin wij beleggen. Om dat in de praktijk te brengen, maken we gebruik van een organisatie die actief de dialoog aangaat met bedrijven over duurzaamheid. Dit heet ‘engagement’.

Onze engagement-partij geeft ons regelmatig updates over hun vorderingen. In dit bericht geven we u een indruk van de activiteiten en bereikte doelen. Maar er is nog veel meer vooruitgang geboekt, dus leest u vooral ook het volledige verslag.

Eerste kwartaal: olie- en winningsindustrie uitgelicht

De gevolgen van de lage olieprijs voor de bedrijven die de olie uit de grond halen: op allerlei manieren probeert men kosten te drukken of geld te lenen. Grote, dure projecten worden uit- of afgesteld, zoals Shell die stopte met het boren naar olie op de Noordpool. Ook andere energiebranches zijn er in meer of mindere mate financieel op achteruitgegaan; gerelateerd aan de problemen in de oliebranche. Gas en ‘renewables’ zoals zonne- en windenergie kunnen hiervan profiteren, ook met het oog op nieuwe afspraken rondom de uitstoot van CO2. De engagement richt zich o.a. op het voorkomen van roekeloos gedrag bij het besparen van kosten.

Winningsindustrieën ontwikkelen vaak activiteiten op land waar oorspronkelijke bewoners op wonen. De projecten kunnen betekenen dat gemeenschappen moeten verhuizen of dat hun land wordt aangetast. Vaak kunnen de bewoners hun land niet meer goed benutten, en belanden ze in armoede en geweld. Toch kunnen dit soort projecten de lokale bewoners juist ook toegang geven tot allerlei verbeteringen zoals drinkwater, scholen en medische faciliteiten. De engagement richt zich er o.a. op dat bedrijven contact maken met de lokale bevolking en luisteren naar zorgen en behoeften.

Tweede kwartaal: vorderingen in palmolie

Palmolie is een grondstof die voor allerlei producten wordt gebruikt, van etenswaren tot verzorgingsmiddelen. De bomen geven veel olie en zijn erg lucratief. Het is de meest verhandelde olie ter wereld en de industrie groeit enorm. Palmolie heeft tegelijkertijd ook een slechte naam als het gaat om het milieu: om nieuwe plantages te kunnen aanleggen wordt veel regenwoud gekapt of platgebrand. De schade voor natuur en mens is enorm. De engagement richt zich op het duurzamer maken van het productieproces en het vastleggen van afspraken daarover. Er zijn ook meerdere initiatieven genomen, zoals het Sustainable Palm Oil Manifesto. Na aanhoudende dialoog met een van de grotere palmoliebedrijven, omarmde deze het Manifesto. Het bedrijf fungeert inmiddels zelfs als ambassadeur voor duurzaamheid.

Lees meer

Onze engagementpartij brengt elk kwartaal verslag uit van ondernomen acties. Hierin leest u op welke gebieden er dialoog is geweest met bedrijven. Ook wordt in een aantal highlights geïllustreerd hoe de engagement gebeurt en wat het oplevert.  

Lees beide kwartaalverslagen

Ons beleid op duurzaam beleggen