07 december 2016

[update] PensioenPlanner weer up to date gemaakt

[Dit bericht is aangepast op 5 januari 2017.]

Voor werknemers die een DC-kapitaal opbouwen

De PensioenPlanner gaf een te rooskleurig vooruitzicht, wij hebben uw pensioenvooruitzicht naar beneden bijgesteld
U wilt niet alleen weten hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd, maar ook hoeveel inkomen u daar na pensionering mee kunt inkopen. De SPIN PensioenPlanner geeft u daarom een vooruitzicht van uw pensioen. Om dit vooruitzicht te kunnen inschatten is een aantal aannames nodig, waaronder verwachte rendementen. Deze aannames updaten we regelmatig. De Planner houdt op deze manier rekening met de marktontwikkelingen. Na de zomer van 2015 berichtten we u dat we verwachte rendementen naar beneden hadden bijgesteld. Wij hebben helaas geconstateerd dat deze aanpassing destijds niet correct is doorgevoerd. Hierdoor bleef de Planner een (te) hoog vooruitzicht geven. Wij vinden het belangrijk om u een zo goed mogelijk beeld te geven van uw pensioen. We vinden het dan ook erg vervelend dat dit niet eerder is opgemerkt en bieden oprecht onze verontschuldigingen aan. We hebben de fout afgelopen december hersteld.

Als u met pensioen bent gegaan of een waardeoverdracht heeft gedaan, dan heeft u het juiste kapitaal gekregen
Als u met pensioen bent gegaan, of uw pensioen heeft overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder, dan heeft u van ons het werkelijk aanwezige kapitaal meegekregen. De fout in de Planner heeft hier geen invloed op gehad.

Wat nu?
Op dit moment werken wij aan een nieuwe pensioenplanner. Naar verwachting zal deze nieuwe planner vanaf mei 2017 beschikbaar zijn voor iedereen die bij IBM werkt of gewerkt heeft en nog niet met pensioen is gegaan. Tot die tijd is onze huidige, inmiddels geactualiseerde planner via intranet beschikbaar. Heeft u het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de planner en werkt u bij IBM, dan kunt u alsnog inloggen op de PensioenPlanner via intranet.

Bent u onlangs vertrokken bij IBM, dan krijgt u binnenkort een eindoverzicht van uw IBM-pensioen. Hierin wordt het door u opgebouwde eindkapitaal vermeld. Werkt u niet meer bij IBM, dan kunt u vanaf mei 2017 inloggen in onze nieuwe Planner. De nieuwe Planner is dan te benaderen via de website van SPIN. Heeft u in de tussentijd vragen, dan adviseren wij u om met ons contact op te nemen via spin@tkppensioen.nl of 050-582 7997.