06 januari 2017

Toeslag 2017

Geld wordt elk jaar meestal minder waard omdat de prijzen stijgen. U kunt dan met hetzelfde geld minder kopen. Dit heet inflatie. Als de prijzen stijgen probeert het bestuur de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te verhogen. Het bestuur van het pensioenfonds neemt hierover jaarlijks een besluit op basis van het toeslagbeleid van SPIN.

2016 was een turbulent jaar in economisch en financieel opzicht. Hoewel ook onze dekkingsgraad iets is gedaald, is deze boven de vereiste grens gebleven om dit jaar weer een toeslag te kunnen geven. Het SPIN-bestuur heeft besloten om toeslag te verlenen aan alle DB-deelnemers en pensioengerechtigden. Omdat de prijzen in 2016 echter nauwelijks zijn gestegen is de te verlenen toeslag beperkt en voor sommige groepen zelfs nul. In toeslagregeling 1 bedraagt de toeslag 0,05%. In toeslagregelingen 2 en 3 is de toeslag vastgesteld op nul. 

Lees hier onder welke toeslagregeling u valt.

Toeslag is niet vanzelfsprekend

U heeft geen recht op toeslagverlening en ook voor de lange termijn is het niet zeker of, en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Een toeslag is dus niet vanzelfsprekend. Of een verhoging werkelijk plaats kan vinden is namelijk ook afhankelijk van de financiële positie van SPIN. De financiële positie van SPIN wordt oa. uitgedrukt in de dekkingsgraad. Deze is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Het kan dus zo zijn dat wij de eventuele prijsstijgingen mogelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen compenseren.

Toeslagen 2017 in detail

De toeslag in toeslagregeling 1 is beperkt. We vergelijken de normale consumentenprijsindex (CPI) van september 2015 en september 2016. Als er sprake is van een stijging, dan is onze ambitie om 75% van een verhoging van de normale CPI te verlenen als de financiële positie van SPIN dat ook toelaat. Als er sprake is van een daling, dan wordt de toeslag niet negatief, maar nul. De stijging van de normale CPI tussen september 2015 en september 2016 was laag. Dit resulteert uiteindelijk in een toeslag van 0,05%. Ondanks de beperkte toeslag dit jaar hecht het bestuur eraan om het toeslagbeleid consequent toe te passen. Het bestuur heeft daarom besloten om de toeslag in regeling 1 te verlenen. 

De toeslag in toeslagregelingen 2 en 3 is nul. We vergelijken de afgeleide consumentenprijsindex (CPI) van september 2015 en september 2016. Als er sprake is van een stijging, dan is onze ambitie om 100% van een verhoging van de afgeleide CPI te verlenen als de financiële positie van SPIN dat ook toelaat. Als er sprake is van een daling, dan worden de pensioenen niet verlaagd, maar wordt de toeslag nul. In 2016 is de afgeleide CPI iets gedaald. De toeslag in regelingen 2 en 3 wordt dus nul. 

Alle details van ons toeslagbeleid vindt u hier.