27 februari 2017

Dekkingsgraad eind januari: 121,9%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind januari uit op 121,9%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van januari kwam uit op 126,9%.

dg jan 2017

Over de dekkingsgraad Een dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Er zijn twee soorten dekkingsgraden: de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.

  • De actuele variant is de dekkingsgraad zoals we aan het einde van elke maand vaststellen. Deze kan gedurende het jaar fluctueren door o.a. renteschommelingen en ontwikkelingen op de beurs.
  • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. Deze variant fluctueert aanzienlijk minder door het middelen. Het SPIN-bestuur hanteert de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een jaar als leidraad bij het wel of niet verhogen van de DB-pensioenen en uitkeringen.

Wel of geen toeslag? Of we in januari de jaarlijkse toeslag kunnen geven, is onder meer afhankelijk van onze financiële resultaten over het jaar ervoor. Sinds 2015 schrijft de wet voor dat de dekkingsgraad meer dan 110% moet zijn voor een gedeeltelijke toeslag. Voor het kunnen geven van een volledige toeslag ligt de grens hoger. Hiervoor hanteren we als leidraad een grens van rond de 117%. Deze grens is gebaseerd op een formule en varieert een klein beetje van maand tot maand.

SPIN heeft drie toeslagregelingen met verschillende spelregels.  Meer over uw pensioen en inflatie