18 augustus 2010

Korting IBM-pensioen niet aan de orde

In de media wordt veel aandacht gegeven aan het korten van pensioenen. Een klein aantal Nederlandse pensioenfondsen is in de problemen gekomen. Bij SPIN is er geen reden om de pensioenen te verlagen. Onze dekkingsgraad is, na de dip van 2008, weer hersteld en op een gezond niveau van 124%.

In de media wordt veel aandacht gegeven aan het korten van pensioenen. Een klein aantal Nederlandse pensioenfondsen is in de problemen gekomen. Omdat het de verwachting is dat deze pensioenfondsen ook op lange termijn hun dekkingsgraad niet kunnen herstellen, hebben zij geen andere uitweg meer dan de pensioenen (van werkenden, gepensioneerden en 'slapers') te verlagen.

Bij SPIN is er geen reden om de pensioenen te verlagen. Onze dekkingsgraad is, na de dip van 2008, weer hersteld en op een gezond niveau van 124%. Dit komt door een aantal herstelbetalingen van IBM en het aantrekken van de beurzen.

Als de dekkingsgraad boven de 105% staat aan het einde van het jaar, dan is er financiële ruimte om de pensioenen te verhogen met een toeslag (indexatie). Met de huidige 124% ziet dat er goed uit. Maar let op: de dekkingsgraad van nu is geen garantie voor de toekomst. Als er zich financiële calamiteiten voordoen kan ook de dekkingsgraad van SPIN onder het wettelijk vereiste niveau komen. Uiteraard doet SPIN er alles aan om dat te voorkomen. Maar volledige zekerheid is niet te geven. Het risico dat er dan moet worden gekort is nooit helemaal uit te sluiten.

Ons beleid is erop gericht om risico’s te beperken. U heeft misschien over het renterisico gelezen. De rente staat momenteel laag. Hoe lager de rente, hoe meer geld een pensioenfonds moet reserveren voor de toekomst. Dit risico heeft SPIN afgedekt. Dit betekent dat wij weinig tot geen last hebben van de steeds maar dalende rente. Een ander risico dat wij hebben beperkt is het aandelenrisico. We zijn iets minder in aandelen gaan beleggen en hebben dus minder last van schommelingen op dat gebied. Het aandelenrisico kunnen we niet helemaal uitsluiten, omdat we o.a. uit de opbrengst van aandelen de toeslag betalen.