01 juli 2010

Cor de Jong volgt Sjoerd Gerbrandy op

Afgelopen juni is Sjoerd Gerbrandy afgetreden als dagelijks bestuurder. Cor de Jong volgt Sjoerd op in het dagelijks bestuur.

Foto SjoerdAfgelopen juni is Sjoerd Gerbrandy afgetreden als dagelijks bestuurder. Samen met de 2 andere dagelijks bestuursleden was hij 3 jaar verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van SPIN. Daarvoor was hij 8 jaar lid van het Algemeen Bestuur; daarin gekozen door en benoemd vanuit de IBM werknemers (GOR).
      
De JongCor de Jong volgt Sjoerd op in het dagelijks bestuur. Cor was in 1996 betrokken bij de oprichting van SPIN en heeft daarna in diverse functies bij SPIN gewerkt. Eerst als Actuarieel Specialist, inmiddels als Manager Pensioenen. Na goedkeuring door De Nederlandsche Bank is hij vervolgens benoemd. Binnen SPIN is Cor verantwoordelijk voor de afdelingen pensioenadministratie, actuariaat, communicatie en IT.

Het Algemeen Bestuur bedankt Sjoerd voor zijn inzet als bestuurder en wenst Cor veel succes in zijn nieuwe rol.