23 juni 2010

Maatregelen zwakke Euro-obligaties

Het zal u niet ontgaan zijn: een aantal Europese landen heeft de financiële huishouding niet op orde. Het gaat hier met name om Portugal, Italië, Griekenland en Spanje (afgekort PIGS-landen genoemd). Door de financiële problemen van deze landen is onzekerheid ontstaan op de beurzen. In de media wordt zelfs gesproken over een euro-crisis. Dit heeft effect gehad op uw pensioen bij IBM. Het SPIN-bestuur heeft hierop maatregelen getroffen om de risico’s en afhankelijkheid van minder stabiele landen te verminderen. De aanpak beslaat staatobligaties van de eerdergenoemde PIGS.

Reddingsmaatregelen van de Eurolanden
Begin mei zijn de Eurolanden en het IMF de (dreigende) problemen op twee gebieden te lijf gegaan. Ten eerste is een ondersteuningsplan opgezet voor Griekenland, en mag het land onder voorwaarden geld lenen. Ten tweede zijn aanvullende maatregelen genomen om te voorkomen dat de financiële problemen overslaan naar andere Europese landen. Het gaat om zware maatregelen die zeker effect moeten hebben op de stabiliteit in de Eurozone. Of ze op de langere termijn effectief zullen zijn, moeten we nog afwachten. Hoewel de maatregelen tot enig koersherstel hebben geleid, blijven de beurzen fragiel.

Acties SPIN voor DB-pensioenen
Bij de beleggingen voor de DB-pensioenen zijn bijna alle staatsleningen uit de PIGS verkocht. Ook het laatste gedeelte zal op korte termijn verkocht worden, waarbij rekening wordt gehouden met de handelsmogelijkheden. Het resterende risico voor SPIN is laag, omdat dit om nog slechts 1% van de totale beleggingen van het fonds gaat. De opbrengsten uit de verkopen zijn direct geïnvesteerd in Nederlandse, Duitse en Franse staatsleningen.

Bij DB-pensioenen (opbouw en uitkeringen) draagt SPIN de beleggingsrisico’s.

Acties SPIN voor DC-kapitalen
Voor de individuele pensioenkapitalen van (ex-)IBMers die deelnemen aan een DC-regeling hebben we soortgelijke maatregelen getroffen. Het beleggingsfonds waarin de Euro staatsobligaties worden belegd, is gesplitst in twee subfondsen. Het ene bevat staatobligaties van Oostenrijk, Frankrijk, Finland, Duitsland en Nederland; de zogenoemde AAA-landen, waarbij AAA staat voor de hoogste kwaliteit. Het andere bevat de staatsobligaties van overige Eurolanden. Per eind mei hebben we het niet-AAA-fonds verkocht en de opbrengsten geïnvesteerd in het AAA-fonds.

Bij DC-regelingen dragen de deelnemers zelf de beleggingsrisico’s.