19 oktober 2009

SPIN gaat in beroep

Op 1 juni 2006 heeft SPIN een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd. Eén van de wijzigingen betrof het toeslagenbeleid. Voor alle gepensioneerden en (gewezen) deelnemers werd de prijsindex CPI-afgeleid gewijzigd in de prijsindex CPI, en de hoogte van de toeslagambitie werd teruggebracht van maximaal 100% naar maximaal 75% van de stijging van de prijsindex.

De Grey Blue Circle (GBC), de vereniging van IBM gepensioneerden, en 5 van haar gepensioneerde leden hebben hiertegen bezwaar gemaakt.

Zij zijn op 18 december 2007 een rechtszaak tegen SPIN gestart. Op 24 juli 2009 heeft de rechter uitspraak gedaan. De rechter heeft besloten dat de wijziging van het toeslagenbeleid voor de 5 gepensioneerden ongedaan moet worden gemaakt. Voor de GBC is de vordering afgewezen. Het bestuur is van mening dat dit vonnis verstrekkende gevolgen kan hebben voor alle belanghebbenden bij SPIN en heeft besloten tegen het vonnis hoger beroep in te stellen bij het Gerechtshof te Amsterdam.