23 januari 2010

IBM-pensioen bij AMEV? Lees meer

Bij SPIN krijgen we regelmatig vragen van oud-IBM`ers over hun pensioen dat bij de oprichting van SPIN bij AMEV is blijven staan. Dit is voor sommigen verwarrend, en daar hebben we begrip voor. We leggen hier graag uit hoe de situatie in elkaar steekt. In het kort komt het erop neer dat het pensioen van deze oud-IBM`ers gedeeltelijk in beheer is bij AMEV, en gedeeltelijk bij SPIN.

Voordat IBM een eigen pensioenfonds oprichtte, beheerde verzekeraar AMEV (tegenwoordig ASR) de IBM-pensioenen. In 1996 namen wij het beheer van de pensioenen over. Iedereen die op 1 januari 1996 bij IBM werkte of daarna bij IBM in dienst kwam, bouwde zijn of haar pensioen automatisch op bij ons. Een deel van de vóór 1996 opgebouwde pensioenen bleef echter bij AMEV staan. Het gaat om twee groepen:

  • oud-IBMers die vóór 1 januari 1982 uit dienst zijn gegaan.
  • een deel van de oud-IBM`ers die tussen 1 januari 1982 en 31 december 1995 uit dienst zijn gegaan.

Uit dienst vóór 1 januari 1982?
Uw pensioen staat bij AMEV, SPIN geeft er de 'standaard' toeslag op.
U heeft twee polissen:

  1. Een polis bij AMEV voor het pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan bij IBM. AMEV betaalt dit pensioen uit per kwartaal. Als het een klein pensioen is een keer per jaar.
  2. Een polis bij SPIN, voor de toeslagen die vanaf de oprichting van het fonds op dat pensioen zijn gegeven. SPIN betaalt dit pensioen per maand uit. De toeslag is even hoog als op het pensioen dat bij SPIN in beheer is.

Uit dienst tussen 1 januari 1982 en 31 december 1995?
Als uw pensioen bij AMEV is blijven staan geeft SPIN er een 'bijzondere' toeslag op.
Toen SPIN werd opgericht, heeft een deel van de deelnemers ervoor gekozen om hun pensioen niet naar ons over te dragen. Hun pensioen is bij AMEV blijven staan. Het gaat om oud-IBMers die tussen 1 januari 1982 en 31 december 1995 uit dienst zijn gegaan. Geldt dit voor u, dan heeft u twee polissen:

  1. Een polis bij AMEV voor het pensioen dat u hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan bij IBM. AMEV betaalt dit pensioen uit per kwartaal. Als het een klein pensioen is een keer per jaar.
  2. Een polis bij SPIN, voor de toeslagen die vanaf de oprichting van het fonds op dat pensioen zijn gegeven. SPIN betaalt dit pensioen per maand uit. Hoe de 'bijzondere' toeslag werkt leest u hieronder.

De 'bijzondere' toeslagregeling
In tegenstelling tot de 'standaard' regeling is de bijzondere toeslag niet 75% van de prijsstijging, maar 100%. Daarnaast is de toeslag gebaseerd op een iets anders berekende prijsstijging. Verder geldt er een maximum van 1,75% aan toeslag. Maar als de prijzen in een jaar minder zijn gestegen dan 1,75%, dan schuift het niet toegekende deel door naar een volgend jaar. Als de prijsstijging in een jaar hoger is dan 1,75% en er uit voorgaande jaren geen doorgeschoven deel is, dan wordt de toeslag op 1,75% afgetopt.

Zit u in de AMEV Extra regeling?
Dan krijgt u geen toeslag van SPIN.
We noemen deze regeling hier, omdat wij ook hierover wel eens vragen krijgen. Het gaat om het pensioen van oud-IBMers die vóór 1 januari 1996 uit dienst zijn gegaan, en die er bij hun ontslag voor gekozen hebben om over te gaan naar de AMEV Extra regeling. SPIN is op geen enkele manier bij dit pensioen betrokken. Wij geven hierop dus ook geen toeslag. Onder voorwaarden geeft AMEV (ASR) hierop een (winstdelings)toeslag.

Wilt u meer weten over de toeslagen van SPIN? Bel dan naar de SPIN Infodesk op 020-513 8600 of mail naar pensioen@nl.ibm.com. Meer info over pensioen bij AMEV? Bel dan naar ASR op 030-257 8903.