10 juni 2010

Dekkingsgraad juli op 124%

Per eind juli staat de dekkingsgraad op 124%. Dit is een verbetering van 3% ten opzichte van de maand ervoor.

Dekkings graad 10-07

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad geeft weer hoe goed het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen uitbetalen. De wet stelt dat een pensioenfonds tenminste een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben. Daaronder spreken we van een dekkingstekort. Daarnaast is het gewenst dat het pensioenfonds een reserve aanhoudt. De reserve is voldoende als de dekkingsgraad hoger is dan 113%.

Op dit moment hebben dus geen dekkingstekort en ook geen reservetekort.

Wel of geen toeslag?
Als er voldoende financiële ruimte is aan het einde van het jaar, kunnen we de (DB-)pensioenen en pensioenuitkeringen verhogen met een toeslag. De toeslag compenseert voor een deel de inflatie. Hoe dit berekend wordt en onder welke voorwaarden, kunt u lezen in ons toeslagenbeleid (pdf).

In het toeslagenbeleid staat o.a. dat als we aan het einde van het jaar de dekkingsgraad 110% of hoger is, de pensioenen kunnen verhogen. Is de dekkingsgraad lager dan 110%, dan kunnen we minder of geen toeslag verlenen.

Let wel, alleen DB-pensioenen en pensioenuitkeringen van IBM worden verhoogd met de toeslag. Bouwt u een pensioenkapitaal op in een DC-regeling, dan verhogen wij uw kapitaal niet met deze toeslag. In plaats van toeslag moeten uw beleggingsrendementen compenseren voor inflatie.