09 december 2009

Inzicht in de kosten van uw DC-regeling

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kwam deze maand met een rapport waaruit blijkt dat Nederlandse pensioenuitvoerders hun deelnemers te weinig inzicht geven in de kosten van hun DC-regeling. Bij DC-pensioenregelingen dragen de deelnemers zelf de beleggingsrisico’s. Ook bij IBM nemen veel werknemers deel aan een DC-regeling.

Wat blijkt? In vergelijking met andere Nederlandse DC-regelingen valt de IBM DC-regeling juist erg gunstig uit voor u als deelnemer. Doordat u minder kosten heeft, blijft er meer over om te beleggen, en om later pensioen van in te kopen.

Weten wat uw DC-regeling kost
Wij als pensioenfonds van IBM vinden het belangrijk dat u weet hoeveel u betaalt aan uw pensioenregeling. Wij doen ons best om dit aan u uit te leggen. Nieuwe medewerkers kunnen erover lezen in hun startbrief, en ook op de website vindt u informatie over de kosten.

Ook SPIN heeft meegedaan in het onderzoek van de AFM. De AFM heeft onderzocht hoe wij u voorlichten over de kosten van uw DC-regeling. Hierover heeft de AFM geen opmerkingen gemaakt.

Kosten van de IBM DC-regeling erg gunstig
Uit het rapport van de AFM blijkt dat in Nederland gemiddeld 21% van betaalde DC-premies opgaat aan kosten en aanvullende verzekeringen. In de DC-regeling van IBM is dit niet het geval: elke ingelegde euro wordt nagenoeg geheel belegd.

Het verschil tussen de IBM DC-regeling en veel andere DC-regelingen is dat bij IBM alleen de beleggingskosten van uw DC-premie worden afgehaald. Deze bedragen nog geen 0,2% van uw opgebouwde DC-kapitaal per jaar. Daardoor blijft er van de DC-premie meer over om mee te beleggen. De kosten van de verzekering voor het geval u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt tijdens uw dienstverband, worden niet van uw DC-premie afgetrokken. IBM betaalt deze apart aan het pensioenfonds.

Kortom: in vergelijking met andere Nederlandse DC-regelingen valt de IBM DC-regeling juist erg gunstig uit voor u als deelnemer. Doordat u minder kosten heeft, blijft er meer over om te beleggen, en om later pensioen van in te kopen.