06 oktober 2010

SPIN in actie voor partnerpensioen

Overlijden is niet bepaald een leuk onderwerp om over na te denken. Toch is het verstandig om eens op een rijtje te zetten hoe uw gezin er financieel voor staat als u overlijdt. SPIN is een actie gestart om dit bij een bepaalde groep mensen extra onder de aandacht te brengen.

We richten ons op IBMers die een aantal jaren geleden zijn vertrokken. Toen ze uit dienst gingen, konden ze ervoor kiezen om een deel van hun eigen pensioen uit te ruilen voor een partnerpensioen. Dit partnerpensioen krijgt de partner als  de voormalige IBMer overlijdt. Tijdens het dienstverband zijn nabestaanden (partner en kinderen) automatisch verzekerd, maar daarna niet meer. Tenzij de vertrekkende IBMer dit zelf regelt. Veel van deze mensen hebben toen niet gekozen voor uitruil.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van deze keuzemogelijkheid. Het is gebleken dat vertrekkende IBMers vaak niet weten dat ze dit kunnen regelen. We hebben de desbetreffende groep een brief gestuurd. Hierin staan bedragen voorgerekend en wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is om dit te regelen.

Gaat u uit dienst, overweeg dan of u een deel van uw pensioen wilt uitruilen voor een partnerpensioen. Bij uw vertrek sturen wij u een pensioenoverzicht met bedragen en een formulier om uitruil aan te vragen.