02 november 2010

Nieuwe cijfers levensverwachting hebben weinig impact op dekkingsgraad SPIN

Onlangs heeft het Actuarieel Genootschap nieuwe cijfers gepubliceerd over de levensverwachting in Nederland. Daaruit blijkt dat mensen  steeds langer leven. Een gevolg hiervan is dat pensioenen langer uitbetaald moeten worden. Met dit gegeven moeten pensioenfondsen nu al rekening houden. Pensioenen langer uitkeren betekent dat er nu alvast meer geld moet worden gereserveerd. Normaal gesproken gaat de dekkingsgraad door zo’n extra reservering omlaag.

Vorig jaar al werd bekend dat mensen langer leven dan eerder werd aangenomen. Nadat de eerste cijfers hierover bekend waren, heeft De Nederlandsche Bank er bij de pensioenuitvoerders op aangedrongen om alvast extra geld te reserveren. Dit in afwachting van de nieuwe cijfers van het Actuarieel Genootschap. Ook wij hebben daar toen gehoor aan gegeven en een extra marge aangehouden.

Nu de nieuwe cijfers bekend zijn hebben we beoordeeld of onze marge voldoende was. Dit was inderdaad het geval. Vandaar dat er ook vrijwel geen effect is te zien op onze dekkingsgraad. Die stond per eind september op 123%.