16 december 2010

Dekkingsgraad november op 128%

Per eind november staat de dekkingsgraad op 128%. Het percentage is de afgelopen tijd stabiel gebleven net boven de 120%. Aan het eind van november zien we zelfs een verder stijgende lijn.

dekkingsgraad nov 2010

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad geeft weer hoe goed het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen uitbetalen. De wet stelt dat een pensioenfonds tenminste een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben. Daaronder spreken we van een dekkingstekort.

Wel of geen toeslag?
Het ziet er goed uit voor de toeslag volgend jaar. Als er eind december voldoende financiële ruimte is, kunnen we de (DB-)pensioenen en pensioenuitkeringen verhogen met een toeslag. De toeslag compenseert voor een deel de inflatie. Hoe dit berekend wordt en onder welke voorwaarden, kunt u lezen in ons toeslagenbeleid (pdf).

In het toeslagenbeleid staat o.a. dat als we aan het einde van het jaar de dekkingsgraad 110% of hoger is, de pensioenen kunnen verhogen. Is de dekkingsgraad lager dan 110%, dan kunnen we minder of geen toeslag verlenen.

Let wel, alleen DB-pensioenen en pensioenuitkeringen van IBM worden verhoogd met de toeslag. Bouwt u een pensioenkapitaal op in een DC-regeling, dan verhogen wij uw kapitaal niet met deze toeslag. In plaats van toeslag moeten uw beleggingsrendementen compenseren voor inflatie.