24 februari 2011

Dekkingsgraad per eind 2010 bijgesteld naar 127%

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en mensen die een IBM-pensioen ontvangen.
In een eerder bericht meldden we u dat onze dekkingsgraad aan het eind van vorig jaar was uitgekomen op 131%. Nu de definitieve cijfers bekend zijn blijkt dat dit getal lager is. De dekkingsgraad komt uit op 127%. Tot onze spijt hebben we moeten concluderen dat berekening van onze voorzieningen niet correct heeft plaatsgevonden. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Let wel: de lagere dekkingsgraad heeft géén effect op de verhoging van uw pensioen dit jaar.

Wij krijgen regelmatig de vraag wanneer de stand van de dekkingsgraad bekend is. Om u dit zo spoedig mogelijk te kunnen melden, publiceren we de stand van de dekkingsgraad op basis van voorlopige cijfers. U moet er dan ook rekening mee houden dat het voorlopige getal nog kan wijzigen. Ook een wijziging maken we bekend via de website.