24 februari 2011

Dekkingsgraad januari op 124%

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en mensen die een IBM-pensioen ontvangen.

De dekkingsgraad is eind januari uitgekomen op 124%. Zoals verwacht, daalde de dekkingsgraad; dit is normaal wanneer de pensioenen worden verhoogd met een toeslag.

Dekkingsgraad jan 2011

Het afgelopen jaar lag de dekkingsgraad fors boven de 110%. Hiermee kunnen we in 2011 een toeslag geven en het resterende deel van de in 2009 gemiste toeslag inhalen. Maar hoe goed de zaken er nu ook voor staan, voor de toekomst kunnen we helaas geen garanties geven.

Over de dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.