05 juli 2011

Verkiezingen Deelnemersraad van start

De SPIN Deelnemersraad zoekt nieuwe leden! Vanaf volgend jaar is er plek voor 2 nieuwe leden namens de werknemers en 3 namens de pensioengerechtigden in de SPIN Deelnemersraad. Na de zomer gaan de verkiezingen van start onder de slogan ‘Jouw pensioen, jouw raad’.

Heb je interesse? Stel je kandidaat!
Deze zomer roepen we mensen op om zich als kandidaat aan te melden. Omdat de raad een vertegenwoordiging moet zijn van alle belanghebbenden, roepen we vooral ook vrouwen en jongeren op om zich kandidaat te stellen. (Momenteel zitten er alleen heren in de raad.)

Meer info? Kijk op de speciale verkiezingspagina

Bekijk ook de oproep op de wiki van Women in Blue (je moet hiervoor ingelogd zijn op het IBM intranet).