07 juli 2011

Dekkingsgraad mei op 125%

- Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en mensen die een IBM-pensioen ontvangen.

De dekkingsgraad is eind mei uitgekomen op 125%. De dekkingsgraad is een procent gedaald ten opzichte van de vorige maand, maar blijft tot nu toe stabiel.

dg 2011 05

Over de dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.