15 augustus 2011

Dekkingsgraad eind juli 124%

Eind juli bedroeg de dekkingsgraad van SPIN 124%. Hoewel er in juli sprake was van onrustige financiële markten is de dekkingsgraad gelijk gebleven ten opzichte van de maand ervoor.

De heftige bewegingen op de financiële markten die in de afgelopen anderhalve week (t/m 10 augustus) plaatsvonden hebben er toe geleid dat de dekkingsgraad naar een niveau van rond de 120% is teruggelopen. Dit is tot op heden niet verontrustend. Bestuur en organisatie van SPIN blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

dg 2011 07

Over de dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.