18 augustus 2011

Vonnis in rechtszaak: wat merkt u daar van?

In een eerder bericht lieten we u weten dat de rechter uitspraak heeft gedaan in de rechtszaak die gepensioneerden tegen SPIN hadden aangespannen. Na het vonnis hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen ervan. Inmiddels kunnen we u melden wat er verandert, en voor wie.

De gepensioneerden, gedeeltelijk verenigd in de Grey Blue Circle (GBC), hadden de rechtszaak in 2007 tegen SPIN aangespannen, omdat we ons beleid voor de jaarlijkse verhoging hadden aangepast. Hierdoor kregen de gepensioneerden vanaf 2006 elk jaar een lagere toeslag. Voorheen stegen de pensioenen mee met de stijging van een prijsindex; vanaf 2006 stijgen ze voor 75% mee.

Vonnis geldt niet voor iedereen
Na het hoger beroep in deze zaak, heeft het Gerechtshof eind mei een deel van de gepensioneerden in het gelijk gesteld. SPIN had de aanpassing van de jaarlijkse verhoging niet mogen invoeren voor onderstaande groepen:

  • Gepensioneerden die per 1 januari 1996 van AMEV naar SPIN zijn overgegaan en per 1 januari 1996 reeds een pensioen ontvingen;
  • IBMers die op of voor 1 januari 1996 uit dienst zijn gegaan en nog geen pensioen ontvingen maar wel met hun opgebouwde pensioen van AMEV naar SPIN zijn overgegaan; tenzij per 1 januari 1996 sprake was van voortgezette pensioenopbouw uit hoofde van een sociaal plan (bijv. HER II) van IBM (laatste zin is een verduidelijking toegevoegd op 10 november 2011).

Heeft deze uitspraak gevolgen voor uw pensioen en wilt u meer weten over de gevolgen? Lees hier verder.

U kunt ook terecht bij onze Infodesk op 020-513 8600 of mailen naar pensioen@nl.ibm.com.