18 augustus 2011

Raakt de onrust op beurzen u als DC-deelnemer?

Als deelnemer aan de DC-regeling bouwt u een pensioenkapitaal (DC-kapitaal) op. Tot uw pensioendatum wordt dit kapitaal belegd. Op uw pensioendatum koopt u met het kapitaal een pensioen in. De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van een aantal factoren. Eén daarvan is het rendement op het belegde DC-kapitaal. Dat is op dit moment aan heftige marktbewegingen onderhevig. U vraagt zich dan ook misschien af wat het effect van die bewegingen is op de hoogte van uw toekomstig pensioen.

De opzet van onze beleggingsprofielen helpt
SPIN heeft de beleggingsprofielen met grote zorg opgezet. We houden ze ook steeds in de gaten. Als het nodig is, passen we de profielen aan. Dit is voor het laatst gebeurd in 2010 voor obligaties. De algemene opzet van de profielen is toen niet veranderd. Ook nu is daar geen aanleiding voor.

Onze beleggingsprofielen houden rekening met uw leeftijd. Als u nog jong bent, belegt u vooral in aandelen. U hebt nog een lange toekomst voor de boeg. Toekomstige rendementen kunnen weer een hoop goedmaken van uw huidige verliezen. Garanties heeft u daarbij helaas niet. Daarnaast ontvangt u nog een groot deel van uw pensioenpremies (voor toekomstige dienstjaren).

Als u al ouder bent, heeft de beweging op de beurzen een beperkte invloed op uw pensioen. U belegt uw DC-kapitaal namelijk voor het grootste deel in obligaties. SPIN heeft voor u obligaties geselecteerd die goed aansluiten op de beweging in de tarieven voor inkoop van pensioen. Daalt de waarde van uw obligaties, dan verbeteren in de regel de tarieven. De bewegingen zijn niet precies gelijk, maar zo blijft de hoogte van uw toekomstig pensioen toch goed op niveau. Het omgekeerde is ook het geval: stijgt de waarde van uw obligaties dan verslechteren de tarieven.

Meer informatie
Wij begrijpen dat de huidige marktontwikkelingen bij u voor onrust kunnen zorgen. Met bovenstaande hopen wij u enigszins gerust te kunnen stellen. Wilt u meer weten over de beleggingsprofielen? Kijkt u dan hier.

Met uw vragen kunt u terecht bij de SPIN Infodesk. U kunt ons bereiken via pensioen@nl.ibm.com of 020 – 513 86 00.