07 september 2011

Dekkingsgraad augustus op 121%

Eind augustus is onze dekkingsgraad uitgekomen op 121%. De daling ten opzichte van juli was te verwachten, gezien de aanhoudende onrust op de beurzen. Toch is een dekkingsgraad van 121% geen slecht resultaat in deze omstandigheden. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat we de schommelingen in de rente goed opvangen in ons beleggingsbeleid. 

2011 08 dg

Over de dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.