16 november 2011

Dekkingsgraad oktober op 118%

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt

Eind oktober is onze dekkingsgraad uitgekomen op 118%. De belangrijkste reden voor de relatief stabiele dekkingsgraad is de afdekking van het renterisico. Hierdoor is onze dekkingsgraad minder gevoelig voor schommelingen in de rente. Daarnaast zijn de beurzen de afgelopen tijd iets aangetrokken. 

dg 2011 10

Over de dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.