29 november 2011

Verkiezingen | De uitslag

logo verk. 2011 klein De stemmen zijn geteld, de uitslag is bekend. Per 1 januari a.s. komen de volgende (oud-)IBMers onze Deelnemersraad versterken: René Coppens en Pascal ter Horst namens de werknemers, beiden voor de eerste keer gekozen in de raad. Namens de pensioengerechtigden zijn René Kranendonk en Rob Westhuis herkozen; een nieuw (maar niet onbekend) gezicht in de raad is Dick Nieuwkerk.

Tegelijkertijd nemen we afscheid van een aantal leden; dit zijn namens de werknemers: Rob Houweling, Menno Vreeken, Sven Volder en Ron de Wilde. Namens de pensioengerechtigden is dat Jan Wassenaar. We willen de vertrekkende leden bedanken voor hun interesse en inzet en wensen de nieuwe leden veel succes toe in de raad. Ook de kandidaten die niet zijn gekozen in de raad willen we hartelijk bedanken voor hun deelname aan de verkiezingen. 

In totaal brachten 1121 werknemers en 2171 pensioengerechtigden hun stem uit. Online stemmen was populairder dan schriftelijk, vooral onder de werknemers.