08 december 2011

Vonnis in rechtszaak | Brieven verstuurd

In een vorig bericht kon u lezen dat de pensioengerechtigden voor wie het vonnis gevolgen heeft, in december van ons een brief zouden krijgen. Deze brieven zijn inmiddels verstuurd. Wij geven hierin een specificatie van de hoogte van de eenmalige uitkering en de correctie van het pensioen per 1 januari 2012.

Wilt u meer weten over de achterliggende berekeningen? De voorbeeldberekening van de nabetaling vindt u hier. De berekening van de correctie van 1,29% vindt u hier.

Tags rechtszaak