12 januari 2012

Dekkingsgraad eind 2011 op 121%

 

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt

Eind december is onze dekkingsgraad op een voorlopige eindstand uitgekomen van 121%. Mede op basis van dit resultaat heeft het SPIN-bestuur besloten om voor 2012 de pensioenen te verhogen

dg dec 2011

Terugkijkend op het afgelopen jaar bleven de beurzen onrustig en zette de financiële crisis door. De rente bleef laag. De dekkingsgraad van SPIN daalde daardoor ten opzichte van eind 2010, maar is wel op een gezond niveau gebleven. De stand van 121% is een voorlopig cijfer. Omdat wij momenteel nog bezig zijn om alle gegevens en cijfers te verwerken, kunnen we nog geen definitieve eindstand van de dekkingsgraad geven. Deze eindstand kunt u vanaf week 4 vinden op onze website.

Over de dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.