06 maart 2012

Aanpassing obligatiefondsen

Eerder publiceerden we dit bericht voor (ex-)IBMers met een DC-kapitaal. Het is echter bestemd voor alle belanghebbenden van SPIN. 

Onlangs heeft het SPIN-bestuur besloten om de samenstelling van de obligatiefondsen aan te passen. Daar waar we voorheen alleen in AAA-landen belegden, doen we dat nu in zowel AAA- als AA-landen. Aanleiding was de verlaagde rating van o.a. Frankrijk. Met deze maatregel blijft de spreiding van de beleggingen goed in de Eurozone. In de praktijk voegen we overigens geen nieuwe AA-landen toe aan onze huidige selectie van landen: alleen als een land waarin wij nu beleggen, van AAA-status naar AA-status gaat, blijven we daarin beleggen. 

Op dit moment beleggen we in obligaties van Duitsland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Finland.  

Voorheen was het beleid erop gericht om alleen in AAA-landen van de Eurozone te beleggen. Maar in het huidige financieel-economische klimaat kwam de kredietwaardigheid van verschillende Eurolanden onder druk te staan. Hierdoor dreigden er steeds minder AAA-landen beschikbaar te zijn om in te beleggen. Daardoor zouden de beleggingen te geconcentreerd worden. Het bestuur van SPIN streeft naar een balans tussen kwaliteit en spreiding. Mede hierom is besloten om de minimale kredietwaardigheid te verleggen van AAA-status naar AA-status. Omdat er momenteel meer landen zijn met een AA-status, kunnen we de beleggingen in obligaties beter spreiden en loopt u minder risico met uw beleggingen.