21 februari 2012

Geen korting op IBM-pensioenen

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt

Gisteren kwam de Pensioenfederatie met een persbericht over het korten van pensioenen bij diverse pensioenfondsen. Voor alle duidelijkheid melden we nogmaals dat korting of afstempelen bij ons niet aan de orde is. 

In een eerder bericht lieten we u weten dat onze dekkingsgraad op een gezond peil staat. Op basis daarvan heeft het SPIN-bestuur besloten om de DB-pensioenen en uitkeringen te verhogen. Hierover heeft u ook thuis bericht ontvangen. 

Hoewel het op dit moment goed gaat met de dekkingsgraad, kunnen ook wij voor de toekomst geen garanties geven voor een toeslag. En als het ècht tegenzit, is een korting bij ons ook niet uitgesloten.