16 april 2012

Engagement: duurzaam beleggen in 2011

Onze engagement-partij Hermes EOS heeft een kort, globaal verslag uitgebracht over de activiteiten die ze hebben uitgevoerd in 2011. Hierin leest u op welke gebieden Hermes actief is geweest. De strategie is gericht op het aangaan van de dialoog met bedrijven en organisaties die zich weinig of niet houden aan internationale richtlijnen voor duurzaam beleggen.

Lees meer over…
Duurzaam beleggen bij SPIN
Engagement

Lees hieronder verder als u de inhoudelijke details van de engagement-activiteiten per kwartaal wilt bekijken.

Voor meer details kunt u de kwartaalrapporten van Hermes EOS bekijken. Helaas konden we om technische redenen de pdf’s niet eerder voor u beschikbaar hebben, nu is dat wel gelukt.

De pdf’s vindt u hier:
Tweede kwartaal 2011 – o.a. over armoedebestrijding en de Australische koolstofprijs
Derde kwartaal 2011 – o.a. over beloningen bij banken, en de bescherming van persoonlijke gegevens
Vierde kwartaal 2011 – o.a. over belangenverstrengeling bij Japanse en Russische bedrijven, en de Durban Climate Summit