18 juni 2012

Hogere opbrengst en minder risico's voor uw pensioenbeleggingen

Voor (ex-)IBMers die een DC-kapitaal opbouwen

In april hebben we een nieuwe fondsbeheerder aangesteld voor de aandelenfondsen waarin wij voor u beleggen. Met deze wijziging heeft u als DC-deelnemer meer belastingvoordeel bij uw beleggingen in aandelen. Dat betekent een hogere opbrengst voor uw DC-kapitaal. Tegelijkertijd zijn we voor het Euro Aandelenfonds veranderd van benchmark. Dit betekent voor u in de praktijk een betere spreiding van uw beleggingen. Goed nieuws dus voor uw pensioenbeleggingen.

In de SPIN.FO van juli leest u meer over deze aanpassing.

Een behoorlijk deel van de IBMers en ex-IBMers bouwt een pensioenkapitaal op in de Defined Contributionregeling (DC). In deze regeling beleggen wij de premies die u en IBM betalen. Beleggen is niet zonder risico's. Omdat u die risico’s zelf draagt, doen wij ons best om ze te beperken en de beleggingskosten laag te houden. Om die reden hebben we een nieuwe manager gezocht voor de aandelenfondsen waarin wij voor u beleggen. Dit heeft belastingvoordeel opgeleverd en een betere risicospreiding.

De nieuwe fondsmanager gaat de Euro Aandelen- en de Wereld Aandelenfondsen beheren. Wat betreft de benchmark zijn we overgegaan van de MSCI EMU-benchmark naar de MSCI Europe-benchmark.

Kosten
Deze actie heeft eenmalig kosten met zich meegebracht. Deze variëren van 0,014% tot 0,124% van uw pensioenkapitaal, afhankelijk van de leeftijdscategorie waartoe u behoort, binnen het profiel waarin u belegt (zie de tabel hieronder). De kosten verdient u gemiddeld ongeveer binnen een jaar weer terug via het eerder genoemde belastingsvoordeel.

Gedetailleerd overzicht van de kosten:

Overzicht kosten overgang DC-fondsbeheerder