16 oktober 2012

Fieke van der Lecq in Beleggingscommissie (update)

Bij SPIN adviseert een commissie met experts het bestuur over het beleggingsbeleid. Op 1 juli is Willem Molle afgetreden als voorzitter van deze commissie. Het bestuur heeft per die datum econome Fieke van der Lecq benoemd als lid voor een periode van vier jaar. 

Fieke heeft een brede pensioenkennis en een uitgebreide ervaring op macro-economisch gebied. Zij is onder andere als hoogleraar Pensioenmarkten verbonden aan de Erasmus Universiteit, is lid van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd Groep, is lid van de AFM-commissie Financiële Verslaggeving en bekleedt diverse functies als toezichthouder en adviseur in onder andere de financiële sector. Later dit jaar kiest de commissie een voorzitter uit haar midden.

Update Fieke is begin september benoemd tot voorzitter van de commissie.

Meer informatie over de beleggingscommissie staat in ons jaarverslag, op blz. 8 en 32.