10 juli 2012

Dekkingsgraad juni gedaald naar 119%

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt

Eind juni is onze dekkingsgraad uitgekomen op 119%, een behoorlijke daling ten opzichte van de vorige maand. Toen meldden we u al dat we te maken hebben met bepaalde effecten van een DNB-rekenregel die wij sinds eind vorig jaar toepassen. Daar waar de dekkingsgraad eind mei omhoogschoot, is die nu weer behoorlijk gedaald. Dit heeft te maken met het eerder genoemde ‘vertraagde’ effect. 

2012 06 dg

Over de dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.