08 augustus 2012

AOW gaat vanaf volgend jaar later in (updated 2)

De afgelopen tijd hebben we vragen gekregen van (oud)-IBMers die te maken krijgen met de gevolgen van het nieuwe Pensioenakkoord. De leeftijd waarop de AOW ingaat, gaat vanaf volgend jaar geleidelijk omhoog. Mensen die vanaf volgend jaar 65 jaar worden en voor het eerst de AOW ontvangen, krijgen hiermee te maken. Iemand die in 2013 65 jaar wordt, krijgt 1 maand later de AOW; voor 2014 is dat 2 maanden later. In de jaren daarna loopt dat aantal steeds iets op. In deze tabel op de website van de overheid staan de details. 

Overbrugging om AOW-gat te dichten
Door de latere AOW-leeftijd onstaat er een zogenaamd ‘AOW-gat’: het pensioen vanuit de werkgever(s) gaat al wel in op 65 jaar, maar de AOW nog niet. De vraag is hoe dit AOW-gat kan worden gedicht. Duidelijk is al wel dat IBM of SPIN deze maatregel van de overheid niet zal compenseren. De overheid zelf komt wel met een aantal overbruggingsregelingen.

De praktijk
We hebben nagerekend wat dit zou betekenen in de praktijk. Om u een idee te geven: mist u volgend jaar 1 maand AOW en zou u uw opgebouwde pensioen willen gebruiken om dit aan te vullen, dan zou uw pensioen per maand grofweg tussen de 4 en 8 euro lager uitvallen (bruto). Dit varieert met de hoogte van de AOW-uitkering die u krijgt. De berekening is gebaseerd op de cijfers van nu. En let op, deze berekening is voor 2013; in 2014 gaat het om een ‘gat’ van 2 maanden. En zo loopt het de komende jaren op. Zoals gezegd is deze berekening een indicatie. 

We houden u op de hoogte
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u met vragen zit. Het probleem is echter, dat op dit moment alleen nog maar vaststaat dát de AOW-leeftijd omhoog gaat en dat er een voorschot- of overbruggingsregeling komt van de overheid. Bij IBM wordt nog bekeken wat de maatregel betekent voor de pensioenregelingen, dus ook de sociale partners (IBM/GOR) zullen nog een besluit moeten nemen. Wij als pensioenuitvoerder zullen moeten wachten tot er meer duidelijk is en er besluiten zijn genomen. Tot die tijd kunnen we u dus helaas geen concrete informatie geven. Zodra we meer informatie hebben, brengen we u op de hoogte.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Stuur ons een mail. Wij horen graag met welke vragen u zit; daarmee kunnen wij onze informatievoorziening aan u verbeteren.