22 oktober 2012

Dekkingsgraad september stijgt naar 124%

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt

De dekkingsgraad is eind september uitgekomen op 124%. De stijging heeft te maken met de invoering van de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR). De UFR is een nieuwe maatregel van de regering die ervoor moet zorgen dat pensioenfondsen minder last hebben van marktschommelingen. In ons geval heeft de UFR geleid tot een stijging van de dekkingsgraad.

Wij verwachten overigens dat de dekkingsgraad ook weer gaat dalen, omdat er binnenkort nieuwe cijfers bekend worden gemaakt voor de levensverwachting in Nederland. Wij gebruiken deze cijfers bij de berekening van de pensioenen. Als mensen langer leven, moeten wij de pensioenen langer uitbetalen. Dit betekent dat we meer geld in kas moeten hebben voor de toekomst. Het effect daarvan is terug te zien in een dalende dekkingsgraad.

dg sept 2012

Over de dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen(het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.