27 november 2012

Uw DC-beleggingen in Q3

DC-stempeltje Elk kwartaal kunt u lezen hoe uw DC-beleggingen het hebben gedaan en welke rendementen er zijn gemaakt. De rendementen waren positief:

Wereldaandelen: 5,4%
Europese aandelen: 6,4%
Obligaties: 4,4%

Bekijk de marktupdate hier (pdf)
Bekijk rendementen per profiel
Cumulatieve rendementen per jaar

In het afgelopen kwartaal werden maatregelen genomen om de rust op de beurzen terug te brengen. Dit bleek gedeeltelijk te werken, mede doordat de economisch groei in Europa maar matig was of juist afnam. In Europa liep de inflatie op naar 2,6%.

Toch was het marktsentiment voor zowel aandelen als obligaties positiever dan het kwartaal ervoor, dat terug te zien is in de positieve rendementen.